مدل های جا مایع ظرفشویی دکوری

نرمکنندگی و محافظت اثر فرمولاسیون مایع ظرفشویی بر پوست از نکات و موارد بسیار مهم است و این عمل حاصل اندرکنش انواع مواد فعال موجود در فرمولاسیون مایع ظرفشویی است و معمولاً از طریق کنترل اثر فعالیت بر پوست مادهای که شدیدترین اثر نامطلوب را بر روی پوست دارد، تشخیص داده میشود. علت این کار این است که متوجه شویم، گذشت زمان چه تأثیراتی بر روی کیفیت نمونهها دارد و همچنین دلیل تأکید نمونهگیری و آزمودن فرمولاسیون در مقادیر کم و انجام آن در مراحل مختلف بهاینعلت است که در صورت بروز خطای انسانی در ترکیبات موادهای اولیه برای ساخت محصول برای اولین بار و نیز درست نبودن فرمول سرمایه زیادی جهت خرید مواد اولیه هدر نرود و نیز علت انجام آزمون فرمولاسیون در مراحل مختلف و نمونهگیریهای مختلف تنها از طریقه کموزیاد کردن مقادیر مواد اولیه این است که محصول باب میل خود را چه از نظر کیفیت و چه از نظر صرفه اقتصادی از بین نمونههای مختلف انجامگرفته انتخاب کرده و این فرمولاسیون راهی خط تولید گردد. که امروزه برندهای گوناگون و مطرح ایرانی و خارجی که به آن ها خواهیم پرداخت از فرمولاسیونی استفاده می نمایند که از جمله ترکیبات شیمیایی، از ویتامین های E و B به همراه گلیسیرین به کار می گیرند.

امروزه فرمولاسیون با روشهای روز تغییر میکند و به طرفی حرکت دارد که دیگر در فرمولاسیون مایع ظرفشویی و فرمولاسیون دستشویی از فرمالین استفاده نشود و هماکنون فرمولاسیون مایع ظرفشویی و فرمولاسیون مایع دستشویی بدون فرمالین ارائه میگردد. خاکستر دارای PH بیش از ۱۰ است که همین امر باعث گردیده که خاکستر را در زمره مواد شیمیایی بسیار قلیایی قرار دهند. تاریخ تولید و تاریخ انقضاء: مواد شوینده بهداشتی به صورت کلی دارای یک تاریخ انقضایی هستند که عموما دو سال از تاریخ تولید آنها میباشد؛ با گذشت زمانی بیشتر از این تاریخ انقضاء، تغییر و تحولات شیمیایی مختلفی در این مواد به وجود میآید که برای سلامتی انسان مضر است. بنابراین استفاده از این محصول خطرناک است و بههیچعنوان جایگزین خوبی برای اسید سولفونیک نمیباشد. آزمایشها و تحقیقات اثبات کرده است که این کفها بازمانده دودیسل بنزن موجود در مواد شوینده است که در جریان فاضلابها تجزیه نگردیده و به همان شکل به رودخانهها و دریاچهها و آبهای زیرزمینی انتقال دادهشده و آنها را آلوده کرده است. این ملاکها با ایجاد توازن در فاکتورهای شکل فضایی بخش هیدروفیل ملکولی، درجه اتوکسیلاسیون (در مواد فعال غیر یونی) و مؤثر بودن کاهش تنش سطحی قابل حصول است.

در ترکیبات مایعهای دستشویی از رنگها و مواد شیمیایی یا گیاهی مختلفی استفاده میشود. بهتر است قبل از استفاده، رنگ آنرا بررسی کنید. متاسفانه امروزه شوینده های صورت بسیاری در بازار وجود دارد که مملو از مواد شیمیایی مضر برای پوست هستند؛ از پارابن گرفته تا سولفات و الکل و رنگ های مصنوعی. فرشهای دستباف دارای الیاف و ثبات رنگ حساس تری هستند. برای خرید بهتر این مایع های ظرفشویی می توان به مراکز فروش مایع ظرفشویی فله ای مراجعه نمود که در مقابل مایع های ظرفشویی با حجم کمتر دارای قیمت مناسب تری نیز هستند. گزینه های مختلف برای رنگ، سفید و تیره. بدیهی است که شستشوی فرش ها در قالیشویی توسط دستگاه های اتوماتیک و یا نیمه اتوماتیک صورت می گیرد.

این نکته لازم به ذکر است که استفاده بهاندازه و متعارف از فرمالین در ساخت مایع ظرفشویی مجاز است و باعث آسیبهای پوستی نمیگردد و در صورت تهیه فرمول از شرکتهای معتبر، اندازه و مقدار مجاز استفاده این ماده را در تولید مایع ظرفشویی بازگو مینمایند. همچنین، به صورت انحصاری با برندهای دون لاندن، سوپردرای، کارن میلن، جنیفر، ارکسترا، پارفوآ و پونت روما در ایران همکاری داشته است. 4. یک اسفنج یا پارچه نرم را به کف مخلوط آغشته کرده و در جهت خواب پرز به آرامی بر روی آن بکشید. خانمهای خانهدار ایرانی همواره مقداری از مایع ظرفشویی را بر روی اسفنج ریخته و هر بار تعدادی ظرف با آن شسته و مجدداً این عمل را تکرار میکند، درحالیکه باید ظروف در محلول آمادهشده از مقدار کمی مایع ظرفشویی در لگن دستشویی آشپزخانه خیسانده شود و سپس شسته شوند. در عمل جهت خنثی کردن سولفوریک اسید از آلکانول آمینها و سود بهره برده میشود و آلکانول آمینهای مصرفی با توجه به روند بازار و سیاستهای اتخاذشده در حدود (مونو، دی و تری اتانول آمین) تغییر میکند. از این گروه بهطور عمده اسید چرب کوکونات دی اتانول آمید به عنوان عامل حالتدهنده و تثبیتکننده کف مورد مصرف قرار میگیرد.

علت مورد تأیید نبودن رنگ در فرمول ساخت مایع ظرفشویی از سوی استاندارد جهانی و مهندسین این است که پس از شستشویی ظروف و آبکشی با این نوع مایع ظرفشویی، مواد رنگی بر روی ظروف باقی میماند و پس از استفاده مجدد از این ظروف، این مواد رنگی به همراه مواد غذای وارد بدن انسان میگردد. علت اینکه کارشناسان و مهندسین استاندارد جهانی استفاده از رنگ را در فرمولاسیون مایع ظرفشویی مورد تأیید قرار نمیدهند این است که پس از شستشویی ظروف و آبکشی با این نوع مایع ظرفشویی، مواد رنگی بر روی ظروف باقی میماند و پس از استفاده مجدد از این ظروف این مواد رنگی به همراه مواد غذای وارد بدن میشود. دلیل استفاده از این ماده نیز قیمت ارزان فرمالین است که لازم به ذکر است، اگر در استفاده از فرمالین مقدار متعارف را رعایت کرد، مایع ظرفشویی مشکل خاصی ندارد و باعث آسیبهای پوستی نمیگردد؛ اما در صورت استفاده غیرمجاز و بیشتر از حد استاندارد، موجب بروز بیماریهای پوستی برای مصرفکنندگان میگردد.

به عبارتی دیگر، غلظت بحرانی لازم این نوع ماده فعال برای تشکیل میسل پایین است. همه ما باید لباسهای کثیفمان را هر روز بشوییم، برای اینکار هم اغلب از پودر لباسشویی استفاده میکنیم. این موضوع را میتوان اشاره نمود که ترکیبی از آلکیل بنزن سولفونات و سولفات پلی گلیکول اتر الکل چرب (به نسبت ۲۰ و ۸۰) از هر یک از دو ماده بهتنهایی کار آیی بیشتری دارد. آمار مصرف آلکیل بنزن خطی بر اساس مقدار مصرف مایع ظرفشویی، پودرها و مایعات شوینده دیگر طی سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۵ و پیشبینی مصرف آنها تا سال ۱۳۷۵ به ۱۰۰ هزار تن میرسد که هماکنون با راهاندازی واحد L.A.B بانک صنعت و معدن در شهر اصفهان و سولفونه کردن آن در ۸ واحد فعلی سولفوناسیون شاهد خودکفایی در تولید این گروه پرمصرف آنیونی هستیم. با توجه به مورد ذکرشده در بالا تولید مایع ظرفشویی و شویندههای همچون دستگاه دوتایی (Binary) و سهتایی (Ternary) مواد فعال در سطح، شامل مواد فعال آنیونی غیر یونی و آمفوتری به شکلی که نسبت اختلاط آنها بتواند حداکثر قدرت کف کنندگی و پاککنندگی را به دست آورد، مورداستفاده قرار میگیرند.

سؤال دیگری که در این بخش باید به آن پاسخ داده شود این است که مقدار قابلقبول فرمالین در فرمول مایع ظرفشویی چه میزان باید باشد تا علاوه برافزایش تاریخ انقضا در مایع ظرفشویی از بروز حساسیتهای پوستی نیز جلوگیری کند؟ برای درک بهتر، می توانیم چنین بگوییم که در صنعت قالیشویی از PH برای اشاره به میزان اسیدیته یا قلیایی بودن محلول شستشوی فرش استفاده می شود. پیشنهاد ما به شما استفاده کامل یک بسته برای جرم گیری اصولی ماشین لباسشویی و ظرفشویی شماست. این موضوع را به یاد داشته باشید که هیچگاه تردید در هزینه کردن برای یک فرمولاسیون کارآمد نداشته باشید، زیرا افرادی هستند که با ترفندهای متفاوت همچون کاهش هزینه فرمولاسیون، راهها و هدفهای وسوسه کننده شما را به سمت این اهداف واهی میکشانند و با ارائه فرمولهای ناکارآمد چه از نظر کیفی و چه از نظر اقتصادی بیشتر شما را به سمت صرف هزینههای نابجا میکشند تا از این راه هزینههای شما را چندین برابر کنند و به شما ضرر بزنند. این نکته را باید توجه نمود که برای تهیه و اخذ فرمولاسیون مایع ظرفشویی به شرکتهای معتبر همچون شرکت شیمی آسیا گستر مراجعه نمود، زیرا علاوه بر رزومه کاری خوب و فرمولاسیون بروز، به دلیل بار علمی که مهندسین این شرکتها دارند میتوانند جوابگوی مشکلات و سؤالاتی که در حین تولید برای شما اتفاق میافتد باشند و هیچگاه از هزینه کردن برای یک فرمولاسیون کارآمد و خوب تردیدی نداشته باشید زیرا در این راستا افراد سود جوی وجود دارند که با ترفندهای متفاوت مانند کاهش هزینه فرمولاسیون، هدفهای وسوسه کنندهای دارند که شما را به سمت این اهداف واهی بکشانند.

همچنین بعضی از شرکتها آنقدر بار علمی کمی دارند که حتی مطالب داخل وب سایتهای خود را از وب سایتهای دیگر کپی میکنند و قادر به توضیحات و تحویل محتوا درباره محصولی که میخواهند ارائه دهند را نیز ندارند و با ارائه فرمولاسیونی منسوخشده و ناکارآمد چه از نظر کیفی و چه از نظر صرفه اقتصادی بیشتر شما را به سمت صرف هزینههای نابجا کشانده تا از این طریق پول بیشتری به جیب زنند، باکمی تـأمل و تفکر متوجه میشوید که علاوه بر ناکارآمدی فرمولاسیون، راهها و اهداف معرفیشده نیز عقلانی نیست؛ بنابراین همواره مراقب این افراد سودجو باشید. در میزان استفاده از ماده فرمالین، همانطور که پیشتر گفته شد استفاده بیشازاندازه فرمالین در فرمول مایع ظرفشویی باعث ایجاد ناراحتیهای پوستی میگردد، بنابراین جهت جلوگیری از این عارضه بایستی دقت گردد تا استفاده از فرمالین بیش از ۳/۰ درصد در فرمول مایع ظرفشویی نشود. به علاوه PH مایع ظرفشویی الزاما باید خنثی باشد تا باعث بروز حساسیت نشود. سؤالی که در اینجا میتوان به آن اشاره نمود این است که در فرمول مایع ظرفشویی جهت خنثی نمودن اسید سولفونیک از چه مادهای میتوان استفاده نمود تا علاوه بر بالابرده کیفیت مایع ظرفشویی از ایجاد ناراحتیها و حساسیتهای پوستی جلوگیری به عمل آورد؟

فرمالین ماده اولیهای است که در صنایع تولید مایع ظرفشویی، شامپو و دیگر پاککنندهها به عنوان ضدعفونیکننده و یک ماده نگهدارنده (پرزرواتیو) مورداستفاده قرار میگیرد و معمولاً حدود درصد مصرفی آن ۱/۰ تا ۴/۰ درصد است. بهتر است از سفید کننده بهصورت مستقیم روی سطوح مرمر، لعابی، آلومینیوم، چوبهای رنگشده و فلز آبکاری شده استفاده نکنید. در این مورد نیز باید به این موضوع توجه کرد که نمیتوان از هر نوع الکلی جهت خنثی نمودن اسید سولفوریک استفاده نمود، زیرا به دلیل فعال بودن مولکول و وزن مولکولی کمتر حساسیت شدید روی پوست ایجاد میکند. ماده خنثیکننده اسید، همیشه یک ماده قلیایی است و میتوان این موضوع را یکی از نقاط ضعف در صنعت تولید مایع ظرفشویی دانست، زیرا به عنوان نمونه میتوان بجای اسید سولفوریک از سود سوزآور استفاده نمود که درنتیجه مایع ظرفشویی حاصل از این واکنش، به علت اینکه فاقد محافظت مناسب است برای پوست بسیار زیانآور بوده و مصرف آن نیز خطرناک است. محققان در تحقیقات بیشتر به این نتیجه رسیدند که علت تجزیه نشدن دودیسل بنزن، شاخهای بودن عامل آلکیل آن است که در برابر حمله باکتریها مقاومت میکند.

یک مایع ظرفشویی خوب قدرت چربی زدایی، تمیز کنندگی و پاک کنندگی بالایی دارد، غلیظ است، قیمت مایع ظرفشویی نیز ارزان و مناسب است و رایحه خوبی از آن استشمام میشود تا مصرف کننده هنگام استفاده از آن احساس خوبی داشته باشد. مواد الکلی به خصوص بهترین مواد جهت خنثی کردن اسید سولفونیک است. این نکته لازم به ذکر است که در فرمول مایع ظرفشویی مهمترین مادهای که نقش تمیزکنندگی و افزایش کیفیت را بر عهده دارد، خنثیکننده اسید سولفونیک است اما مشکلی که همواره در صنعت تولید مایع ظرفشویی با آن گریبان است این است که این ماده خنثیکننده اسید سولفونیک همیشه مادهای قلیایی است. فرمولاسیون مایع ظرفشویی به صورتی طراحی گردیده است که با تولید کف باعث از بین رفتن چربی و باقیمانده اضافات مواد غذایی میگردد. پایداری کف در وضعیت نامساعد همچون چربی زیاد ظروف، از عواملی هست که معمولاً از سوی مصرفکننده به عنوان ملاکی برای کارآمد بودن فرمولاسیون مایع ظرفشویی در نظر گرفته میشود، در صورتی که کف زیاد لزوماً به معنای توانایی پاککنندگی بیشتر نیست.

علت اصلی و واجب استفاده از آلکیل بنزین خطی این است که در اواخر دهۀ ۱۹۵۰ میلادی و اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی به دلیل افزایش کفهای پایدار روی رودخانهها و دریاچههای اروپا توجه علاقهمندان به محیطزیست را به خود جلب نمود. امروزه در کشورهای توسعه یافته بویژه اروپا ، در فرمولاسیون مایع ظرفشویی ، همیشه مخلوطی از دو یا چند ماده فعال در سطح مورد استفاده قرار می گیرد ، زیرا مخلوط چند نوع ماده فعال موجب تقویت عملکرد و کاهش غلظت بحرانی میسل می شود در نتیجه موجب کاهش مصرف مواد اولیه و کاهش قیمت محصول می شود. در صورتی که ما باید بدانیم با استفاده از پودر جرم گیر ماشین لباسشویی میتوان تا چه حد به کارایی کلی دستگاه و همچنین از به وجود آمدن از هزینه های گزاف جلوگیری نماییم مطمئناً برای استفاده از این نوع تمیز کننده بیشتر از قبل مشتاق خواهیم بود. اما ذکر این نکته واجب است که بهترین و کارآمدترین فرمول مایع ظرفشویی و فرمول مایع دستشویی، فرمولی و روش تولیدی است که علاوه بر کیفیت بالا و بهروز بودن فرمولاسیون، مواد مضره مانند فرمالین را در فرمولاسیون ارائهشده یا حذف کنند و مواد مناسبی جایگزین آن کنند که استفاده از آنها نهتنها دیگر آن مضرات قبل را نداشته بلکه باعث بهبود کیفیت در ساخت مایع ظرفشویی میگردد و یا مقدار و اندازه فرمالین را تحت کنترل قرار دهند تا از حد مجاز خارج نشود و باعث مشکلات پوستی برای مصرفکننده گردد.

این موضوع را نیز باید به خاطر داشته باشید که مایع ظرفشویی مورد تأیید مهندسین و استاندارد جهانی، مایع ظرفشویی است که عاری از هرگونه مواد افزودنی همچون رنگ، رایحه و همچنین مواد نگهدارنده همچون فرمالین در حد امکان باشد و از مادههای جایگزین دیگری جهت افزایش سایت fastclean نگهداری استفاده گردد. اما این موضوع را به خاطر داشته باشید که بهترین و کارآمدترین فرمول مایع ظرفشویی و فرمول مایع دستشویی، فرمولی و روش ساختی است که علاوه بر کیفیت بالا و بهروز بودن فرمولاسیون، مواد مضر همانند فرمالین را در فرمولاسیون یا حذف کردند و مواد مناسبی جایگزین آن کرده باشند که استفاده از آنها باعث میگردد که دیگر مضرات قبل را نداشته باشد و باعث بهبود کیفیت در ساخت مایع ظرفشویی گردد و یا مقدار و اندازه این ماده (فرمالین) تحت کنترل بوده و از حد مجاز خارج نگردد. برای از بین بردن ویروس کرونا رعایت بهداشت فردی و عمومی و شستشو با مواد شوینده مناسب، قویترین راه است. ترکیبات این مایع دست شویی شون به غیر از مورد ذکر شده، کاملا مشابه با نوع کرمی است. تری اتانول آمید یا دی اتانول آمید ازجمله این مواد الکلی به خصوص است که در تولید مایع ظرفشویی استفاده میگردد. پیشنهادات زیادی در بازار وجود دارد و احتمالا آن را بهتر شسته خواهد شد – با این وجود، شستشوی دست با نوار صابون هتل به اندازه کافی مناسب برای شستن لباس در حالت غرق در سفر است.با تشکر برای مطالعه راهنمای ما در مورد شستن لباس در هنگام سفر در اروپا!